voltage-level 0
3.3Vで動作するATmega328pの5V入力
追加された 11 12月 2017 〜で 03:31 著者 , Arduino
3Vから5Vへの変換
追加された 23 7月 2017 〜で 07:33 著者 , Arduino
Arduino 101のI/O電圧レベル
追加された 29 5月 2017 〜で 08:23 著者 , Arduino